Priemyselné chladenie

  • Tibet Britten Horný Moštenec - rekonštrukcia strojovne chladenia a rozvodných potrubí
  • Heineken Rimavská Sobota - rekonštrukcia strojovne chladenia, montáž kondenzátorov, rekonštrukcia chladiacich rozvodov čpavku

A mnoho iných podnikov, v ktorých sme realizovali práce v oblasti chladenia.