Naše posledné projekty

Pivovar Šariš

  • technológia chladenia ľadovej vody

Pivovar Šariš, technológia chladenia ľadovej vody

Tesco Beckov

  • realizácia strojovne chladenia,
  • rozvody čpavkového chladenia,
  • celoročný zmluvný servis

Tesco Beckov

Čo zaujíma našich zákazníkov?

Rekonštrukcie ľadových plôch

  • Analýza, projekcia a montáž kompletnej technológie pre zimné štadióny a ľadové plochy. Významná úspora energií a personálnych nákladov, bezpečnejšia a plne automatická prevádzka.
  • Zníženie obsahu čpavku NH3 na úroveň 800 kg, čím sa výrazne zvýši bezpečnosť prevádzky a najmä blízkeho okolia pri havárii alebo nekontrolovateľnom úniku.
  • Návrh chladiacich systémov s ohľadom na najnovšie technológie i poznatky z praxe. Vieme skĺbiť nové a drahé s vecami, ktoré sú overené časom a fungujú s overenou spoľahlivosťou.

Chladíme už 14 rokov

  • Bohatá prax so zastaralými technológiami a ich likvidáciou na území Českej a Slovenskej republiky.
  • Veci, ktoré máme v rukách od projekcie až po kolaudáciu poznáme do detailov. Skúsenosti s viacerými značkami na trhu nám umožňujú rýchly a presný servis a vám zaručia bezstarostnú prevádzku.