Montáž

Kompletné dodávky chladiacej technológie pre:

 • Zimné štadióny
 • Umelé ľadové plochy
 • Pivovary a sódovkárne
 • Mliekarne a mraziarne
 • Hydinárne
 • Mäsokombináty
 • Iné spoločnosti s priemyselným chladením

Dodávka, montáž a servis energetických zariadení

 • Kompletná projekcia chladenia
 • Dodávka a montáž chladenia
 • Dodávka a montáž ústredného vykurovania
 • Realizácia nízkotlakových prípojok zemného plynu

Dodanie a oprava

 • Kompresory (čpavok, vzduch)
 • Čerpadlá (čpavok, voda)
 • Kondenzátory (odparovacie, sprchové a kotlové)
 • Armatúry (uzatváracie, regulačné)
 • Výparníky (doskové, podstropné, kotlové a strmotrubné)
 • Rozvodné potrubia
 • Náhradné diely