Servis

Revízie a opravy chladiacich kompresorov

  • Čpavkových (piestových, skrutkových)
  • Vzduchových (teflónových, uhlíkových)

Nastavenie nízkotlakých, vysokotlakých plavákov.

Pravidelný celoročný servis

Rekonštrukcie, opravy a pretrubkovanie

  • Kondenzátorov
  • Výparníkov
  • Vykonanie tlakových a pevnostných skúšok odborným pracovníkom s doplnením do passportu

Odborné prehliadky tlakových nádob (stabilných)

  • Do pretlaku 2,5 MPa
  • Médium: voda, para, čpavok, vzduch
  • Prehliadky východiskové, I. prevádzkové
  • Prevádzkové, vnútorné, tesnostné a tlakové skúšky