Veľkosklad Kaufland, Ilava

  • realizácia strojovne chladenia
  • rozvody čpavkového chladenia (nepriame)
  • celoročný zmluvný servis chladenia