Referencie

Našou špecializáciou sú rekonštrukcie a dodávky kompletných chladiarenských systémov pre zimné štadióny a ľadové plochy. Ako prvá spoločnosť na Slovensku sme rekonštruovali ľadovú plochu s priamym chladením na 800 kg NH3 (Bánovce nad Bebrabou, 2004).

Od roku 2009 naša firma realizuje rekonštrukcie novou technológiou na 1000 kg čpavku, čím je jedinou v Slovenskej republike.

Poznáme takmer všetky zimné štadióny a technológie, používané v rámci Čiech a Slovenska za uplynulých niekoľko desiatok rokov. Vieme si poradiť so zastaranými a často nebezpečnými systémami, ktoré odstránime s ohľadom na ekológiu a bezpečnosť prevádzky.