Poradenstvo

Technická poradenská výpomoc pri vyraďovaní starých nádob, posudzovanie stavu a zostavenie technickej dokumentácie. Vypracujeme prevádzkové predpisy pri školení a preskúšaní obsluhy.

Defektoskopia

Defektoskopické práce v premeraní hrúbok stien ultrazvukovou metódou kovových a nekovových materiálov.

Odborné prehliadky

Ponúkame odborné prehliadky chladiacich zariadení v zmysle vyhlášky 718/2002 Z.z. a STN EN 378, STN ISO 5149.

  • Prehliadky priemyselného chladenia
  • Tesnostné a pevnostné skúšky nových chladiacich zariadení vrátane potrubí
  • Výhodiskové a prevádzkové prehliadky chladenia
  • Výpomoc pri školení a preskúšavanie strojníkov s vydaním osvedčenia