Zimný štadión, Púchov

Rok 2009

  • rekonštrukcia strojovne na 800 kg NH3 s plnoautomatickou prevádzkou.
  • generálne opravy kompresorov
  • generálna oprava kotlového kondenzátora