Zimný štadión, Martin, I. etapa

Rok 2008

  • strojovňa chladenia v plnoautomatickom režime
  • prvý štadión na Slovensku s priamym chladením na 800 kg čpavku
  • realizácia bezpečnostného autonómneho systému s kamerovým monitorovaním